МС ПЛАТИНУМ 500 В3 АТKC 2.31

Opis

МС ПЛАТИНУМ 500 В3 ново напојување развиено според строгите Европски стандарди за квалитет складно со ЦЕ и РоХС директивите. Пасивно ПФЦ, конектори: 24-пински конектор 1, АТХ12В 1, САТА 4, ФДД 1, ПЦИе 1, Молеkc 2, 12 цм вентилатор со прекидач за палење и гасење.

Снага [В] 0
ПФЦ пасивни ПФЦ
24-пински конектор 1
АТKC12В 1
САТА 4
Флопи 1
ПЦИе 1
Молеkc 2
Каде да купите?